Forkæmpere for Menneskerettigheder

FN’s europæiske hovedkvarter i Genève, Schweiz
27 millioner mennesker lever i slaveri – over dobbelt så mange som da slavehandlen var på sit højeste. Og mere end en milliard voksne kan ikke læse. I betragtning af omfanget af krænkelser af menneskerettigheder – og de, der er opført i sektionen med krænkelser af Menneske-rettigheder på denne hjemmeside, er kun toppen af isbjerget – så er det ikke overraskende, at 90 % af befolkningen ifølge en undersøgelse, ikke er i stand til at nævne mere end tre af de 30 rettigheder.

Da mange mennesker er uvidende om deres rettigheder, så opstår spørgsmålet: Hvem vil sikre, at menneskerettighederne fremmes, beskyttes og bliver til en realitet?

For at svare på dette kan vi trække på inspiration fra de, som gjorde en forskel og hjalp med at skabe de menneskerettigheder, som vi har i dag. Disse humanister forsvarede menneskerettigheder, fordi de kunne se, at fred og fremgang aldrig kunne være opnået uden dem. Hver og en har i betydelig grad ændret verden.

Martin Luther King, Jr., der var frontfigur i borgerrets-bevægelsen i USA i 1960’erne, erklærede: ”Uretfærdighed ét sted er en trussel mod retfærdighed alle steder.”

Den store fortaler for fredelig modstand mod undertrykkelse, Mahatma Gandhi, beskrev ikke-vold som: ”Den største kraft, menneskeheden besidder. Mægtigere end det mægtigste ødelæggelsesvåben, som mennesket har udviklet i sin opfindsomhed.”

Thomas Jefferson, der forfattede den Amerikanske Uafhængighedserklæring, erklærede: ”Omsorgen for menneskeliv og lykke, og ikke deres ødelæggelse, er det første og eneste berettigede mål for god regeringsførelse.”

Der er dem, der gennem tanke og handling har gjort en forskel og har ændret vores verden. Blandt dem er de følgende humanister, der hver især er en vægtig og effektiv fortaler, og hver især uden undtagelse er en inspiration for alle, som i dag helliger sig sagen for universelle rettigheder:

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Eleanor Roosevelt (1884-1962)

César Chávez (1927-1993)

Nelson Mandela (f. 1918)

Dr. Martin Luther King, Jr. (1929-1968)

Desmond Tutu (f. 1931)

Oscar Arias Sánchez (f. 1940)

Muhammad Yunus (f. 1940)

Daw Aung San Suu Kyi (f. 1945)

José Ramos-Horta (f. 1949)