Ansvar

Menneskerettighed nr. 29

Ansvar

1. Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.

2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven. Alene med det formål at sikre passende anerkendelse af og respekt for andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og den generelle velfærd, stiller i et demokratisk samfund.

3. Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med de Forenede Nationers formål og principper.