Unge for Menneskerettigheder

Copyrights

Tak rettes til L. Ron Hubbard Library for tilladelse til at reproducere uddrag af L. Ron Hubbards ophavsretbeskyttede værker.

Alle materialer på denne side er beskyttet af love og internationale aftaler om ophavsret. Materialet er blevet lagt på internet-siden med godkendelse af ophavsrettighedsindehaverne udelukkende med det formål at stille det til rådighed for gennemsyn af brugerne på denne side. Brugere har ikke ret til at downloade eller overføre noget af materialet eller på anden vis reproducere det på nogen måde elektronisk eller mekanisk, inklusive data-opbevaringssystemer, optagelser, trykning eller fotokopiering.

Oplysninger om varemærker

Scientologi er et vare- og servicemærke, der ejes af Religious Technology Center, Los Angeles, Californien, USA, og bruges med dets tilladelse.

Youth for Human Rights International-logoet og Leaders of Tomorrow Club-logoet er varemærker, der ejes af International Foundation for Human Rights and Tolerance.