Medlemskaber og Donationer

Du kan straks begynde at hjælpe den internationale menneskerettighedssag ved at blive medlem af Unge for Menneskerettigheder Internationalt.

Unge for Menneskerettigheder Internationalt er en almennyttig organisation, der støttes af medlemsbidrag, som er fradragsberettigede i USA.

Hvad din medlemskabs donation støtter:
Menneskerettigheds paneler – menneskerettigheds ledere og aktivister, der tager forskellige menneskerettigheds spørgsmål op, såsom menneskehandel, ulovlig tilbageholdelse og krænkelse af pressefrihed- og religionsfrihed.

Omfattende mediekampagner – at få menneskerettigheds public service-meddelelser i medierne og indrykning af trykte menneskerettigheds public service-annoncer.

Grundlæggende medlemskab $40

Et 40 dollars medlemskab hjælper os med at fortsætte vores arbejde med at gøre Verdenserklæringen om Menneskerettigheder almindeligt kendt, og at den følges i hele verden. Grundlæggende medlemmer modtager regelmæssige e-mail-opdateringer om gruppens aktiviteter.

Klik her for at blive Grundlæggende medlem

Ydende medlem, $300 om året

Medlemmer modtager medlemskort, brev og diplom til indramning; tryksager og regelmæssige e-mails med opdateringer om gruppens aktiviteter.

Klik her for at blive et årligt ydende medlem

Firmamedlem, $500 om året

Medlemmer modtager et medlemskort, brev og certifikat egnet til indramning, der viser din organisations engagement i undervisning i menneskerettigheder. Firmamedlemmer opdateres regelmæssigt via e-mail om gruppens aktiviteter og får særlige rapporter.

Klik her for at blive firmamedlem

Firma-sponsorater

For at hjælpe med at uddanne offentligheden om deres menneskerettigheder, har Unge for Menneskerettigheder Internationalt et omfattende program for arrangementer og aktiviteter for at øge bevidstheden vidt og bredt.

Blandt andet:

  • Arrangementer, der forhøjer bevidstheden om menneskerettighederne
  • Verdensturnéer, der udvider vores horisont
  • Ungdomskonferencer
  • Reklame for YHRI-videoer på tv og mere

Firmaer, der er interesserede i at støtte uddannelse i menneskerettighedssagen, kan som led i deres støtte til samfundet ansøge om at sponsorere sådanne tiltag. For at ansøge om et firma-sponsorat, kontakt:

Corporate Relations Director
info@youthforhumanrights.org

Løfter

En person, der ønsker at fortsætte med at bidrage til YHRI regelmæssigt, kan yde et månedligt bidrag og blive en del af vores Roosevelt and Universal Rights Societies. 

For yderligere information om hvordan du kan hjælpe, kontakt os her.