Undervisningsplan for menneskerettigheder

I mere end 100 nationer gennemfører lærere Unge for Menneskerettigheders pensum, og underviste således børn i alle aldre i deres grundlæggende rettigheder.

I 1948 henstillede De Forenede Nationer til alle medlemsstater, at de skulle offentliggøre teksten i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og ”sørge for, at den vil blive udbredt, vist, læst og udlagt især i skoler og på andre undervisningsinstitutioner uden forskelsbehandling baseret på politisk status af lande eller territorier.”

Det at skabe en verden, hvor menneskerettighederne er kendt og bliver beskyttet, starter med effektive undervisningsprogrammer, der krydser alle kulturelle og geografiske grænser.

Unge for Menneskerettigheder er en ressource inden for menneskerettigheder, som undervisere i mere end 100 lande benytter sig af. Lærere, professorer og nationale regeringers ledere kan kontakte Unge for Menneskerettigheder og få en solid undervisningsplan om menneskerettigheder, der er fuldt ud tilpasset deres mål for kulturel, økonomisk og social udvikling i deres regioner.

Undervisning i menneskerettigheder bør være et grundlæggende, centralt aspekt af pensum på enhver skole og undervisningsinstitution.

Ved at udnytte de ressourcer, som Unge for Menneskerettigheder stiller til rådighed, kan undervisere hurtigt og enkelt implementere et undervisningsforløb om menneskerettigheder i læseplanerne.

Resultaterne, både i selve klassen og uden for skolens mure, er, at unge lærer om og opnår en bedre forståelse af deres menneskerettigheder og ansvar.