Tag initiativ

”Forstå, at ved at kæmpe for det umulige, begynder man at gøre det muligt.” – Oscar Arias Sanchéz, nobelprismodtager

Historien viser, at alle progressive fremskridt med at forbedre forholdene i verden er blevet ledet af enkelte, målbevidste personer og grupper, der støtter visionen og strategierne for disse ledere.

En persons handlinger, som forhøjer andre ligesindede og oplyste personers, skaber opmærksomhed, handling og kan blive til hele bevægelser. Fra disse handlinger kommer virkelig forandring.

TING DU KAN GØRE:

1. Appellér til din regering

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er den grundlæggende og internationale enighed om, hvad menneskerettigheder er og skal som sådan være kendt og anvendt i hele verden.

Få din stemme hørt. Gør undervisning i menneskerettigheder på skoler og universiteter til en del af pensum. Du kan hjælpe med at sikre, at menneskerettighederne er kendt og krævet af alle ved at underskrive denne appel.
Sæt dit navn på underskriftsindsamlingen


2. Link til os

Lav et link til os (www.HumanRights.com) fra din hjemmeside eller hjemmesiden for din organisation eller din uddannelsesinstitution.
Del


3. Få kopier af Historien om Menneskerettigheder-filmen og menneskerettigheder public service-meddelelser

Begynd at vise disse film til dine venner og kolleger. Særlige udgaver af hæfterne er til rådighed for de unge.
Bestilling


4. Bliv medlem eller sponsor

Du kan begynde ved at blive medlem. Youth for Human Rights International (den internationale Unge for Menneskerettigheder) er en almennyttig organisation, som bliver støttet med bidrag fra medlemmer.
Giv et bidrag