Appel

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er den grundlæggende og internationale enighed om, hvad menneskerettigheder er, og skal derfor være kendt og anvendt i hele verden.

Få din stemme hørt. Gør undervisning i menneskerettigheder i skoler og universiteter til en del af pensum. Du kan sikre, at menneskerettigheder bliver lært og krævet af alle ved at underskrive denne appel.

Klik her, for at underskrive appellen på vores søsterside, HumanRights.com >>Appel til virkeliggørelse af
Verdenserklæringen om Menneskerettighederne

Vi, de undertegnede borgere, erklærer hermed:

AT de Forenede Nationer vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i 1948, som den første internationale anerkendelse af, at alle mennesker er berettiget til grundlæggende rettigheder og friheder, der skal respekteres og beskyttes af alle lande i verden;

AT de grundlæggende friheder, som Verdenserklæringen værner om, stadig ikke er en realitet for mange, idet krænkelser af menneskerettighederne er et verdensomspændende problem, som skaber etniske, racemæssige og religiøse konflikter;

AT vi opfordrer alle regeringer og hele den offentlige og private sektor til at sikre, at de grundlæggende friheder, Verdenskerklæringen værner om, implementeres og gøres til virkelighed på verdensplan;

AT for at sikre, at de fundamentale friheder for alle som erklæringen værner om, bliver kendt, forstået og gavner alle overalt, opfordrer vi alle regeringer til at gøre undervisning i menneskerettigheder obligatorisk i skoler og at afholde kampagner med undervisning i menneskerettigheder for alle;

AT vi opfordrer alle regeringer og hele den offentlige og private sektors organisationer til at fremme Verdenserklæringen om Menneskerettighederne gennem undervisningskampagner, arrangementer, almindelig udgivelse af erklæringen til børn og voksne i hele verden.

Klik her for at underskrive appellen på vores søsterside, HumanRights.com >>