Støtter af
Unge for Menneskerettigheder

Unge fra mange nationer bliver nået med undervisningsprogrammer, der lærer dem deres menneskerettigheder.
Følgende er uddrag af breve, der giver et glimt af den verdensomspændende reaktion på YHRI’s materialer og programmer.

”Som bekendt er forskellige organer i Den Afrikanske Union aktivt fortalere for beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, med særlig vægt på rettigheder for unge. Vi roser jeres organisation for dette initiativ ...”

– Ambassadør, Den Afrikanske Unions faste repræsentant og observatør ved FN

”Jeg bifalder formålet med Unge for Menneskerettigheder om at lære unge i hele verden om menneskerettighederne og dermed hjælpe dem med at blive værdifulde fortalere for udbredelsen af tolerance og fred.

Det var en fornøjelse at arbejde sammen med jer om den europæiske stile-konkurrence i august og september sidste år. Jeg vil på det kraftigste anbefale Unge for Menneskerettigheder til undervisnings- og ungdomsinstitutioner og andre organisationer.”

– Grundlægger og leder af
Friends of the United Nations

”Disse programmer var meget godt præsenteret, og børnene fik en masse viden fra dem.”

– Skoleinspektør, Sydafrika

”Jeg er dybt rørt og bevæget af den ekstraordinære indsats, I yder for menneskerettighederne, ikke kun i USA, men globalt. Jeg skal altid huske og værne om de væsentlige møder, som jeg havde med jer og andre under mit besøg i Los Angeles. Disse begivenheder har opfordret mig til tappert at arbejde på at afskaffe uretfærdigheden og diskriminationen, uanset hvor dens grimme ansigt viser sig.”

– Tidligere parlamentsmedlem
Guyanas fredsambassadør

”På vegne af de børn, hvis liv i har berørt, tak for jeres støtte og arbejde med Unge for Menneskerettigheder Internationalt for at øge bevidstheden og motivere børn i hele verden til at engagere sig.

”Idet I fortsætter med denne globale bevægelse for børn, medvirker I til at sikre, at børn overalt vil have mulighed for at være en aktiv del af det globale samfund.”

– Embedsmand, den amerikanske fond for UNICEF

”Vores NGO vil have en konference til sommer. Disse materialer vil blive uddelt direkte til de delegerede fra NGO Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd og vil blive bragt direkte af dem til deres virkefelter i 67 lande.”

– Medlem af menigheden i Sisters of the Good Shepherd

”Det ottende distrikt bifalder det arbejde, Unge for Menneskerettigheder Internationalt har indledt for at uddanne og udruste vores unge til at blive fortalere for menneskerettigheder. Jeres organisations kreativitet i forbindelse med at dele budskabet om menneskerettighederne gennem distributionen af hæftet Hvad er menneskerettigheder? på forskellige sprog, vægmaleri-projekter, ungdoms-topmøder, internationale turnéer samt stile- og kunst-konkurrencer er unægtelig prisværdigt. De ovenfor nævnte aktiviteter vidner om det engagement, der hersker hos de mange frivillige, der arbejder med Unge for Menneskerettigheder Internationalt.”

– Byrådsmedlem, Los Angeles

”Gennem dette program blev der givet en sjælden mulighed for at ungdomsledere fra mange lande kunne gøre sig bekendt med de forskellige former for samarbejde, som Organisationen for Den Islamiske Konference og De Forenede Nationer har, som bakker op om menneskerettighederne og den sociale og økonomiske udvikling på verdensplan. Dette var ikke nogen lille bedrift, og jeg ved, at påvirkningen vil være positiv og betydelig.”

– Medlem af Permanent Observer Mission of the Organization
of the Islamic Conference to the United Nations

Unge for Menneskerettigheders ledere med kongen af Cape Coast og embedsmænd under den verdensomspændende oplysningsturné i 2005.

”Som borgmester i byen Los Angeles og på vegne af amerikanske borgere, roser jeg Unge for Menneskerettigheder Internationalt for en vellykket ’verdensomspændende oplysningsturné 2004’ og udgivelsen af videoproduktionen UNITED. Jeres organisations arbejde for oplysning om menneskerettighederne i verden er prisværdigt. 

De bedste ønsker om fortsat succes.”

– Borgmester for Los Angeles, Californien

”Det er virkelig lykkedes for jer at analysere de to svære emner: menneskerettigheder og AIDS i hæftet Hvad er Menneskerettigheder? og pjecer med titlen ’Beskyt dig selv (og andre) fra en sygdom kaldet AIDS’ i børnevenlig udgave.

Jeg blev imponeret over, hvor engagerede i var i projektet samt jeres iver for at sprede jeres budskab så bredt som muligt.”


Elizabeth A. Ohene, Minister for højere uddannelser, Ghana

”Det hæfte, der udgives af jeres gruppe, Hvad er Menneskerettigheder?, går langt for at bidrage til at oplyse børn ikke kun her i USA, men rundt om i verden, om de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget i 1948 og underskrevet af mere end 100 lande. Ved at studere dette hæfte vil unge få forståelsen for de grundlæggende menneskerettigheder og lære værdier som respekt med tolerance og derved bringe håbet om fred tættere på at blive en realitet.”

– Officiel repræsentant, Kontoret for international religionsfrihed
USA’s indenrigsministerium
Washington, D.C.

Unge for Menneskerettigheders verdensturné berører ti tusinder af unges liv.
”Det er meget dejligt at vide, at jeres organisation har fokus på menneskerettigheder til unge og i betragtning af målene for min organisation og vores arbejde med unge, vil vi indarbejde menneskerettigheder i vores program.”

– Formand for
Youth Peace Council Volunteer Corps

”Udbredelse af hæftet Hvad er menneske-rettigheder? på skoler er en meget god og vigtig måde at arbejde på. Dette lille hæfte er et effektivt redskab i vores vigtige arbejde.”

– Bestyrelsesmedlem hos
Amnesty International, Sverige

”Jeg vil gerne lykønske jer for at have produceret filmen UNITED, som har den fordel ikke blot at være henvendt til unge, men også at være fremstillet af unge, der har forstået vigtigheden af at kæmpe sammen mod racisme, diskrimination og intolerance.”

– C.T.
Ministerrådgiver
Permanent Mission of Guatemala to the United Nations