Ledere

Mary Shuttleworth
Grundlægger og formand for
Unge for Menneskerettigheder Internationalt

Hun er født og opvokset med apartheid i Sydafrika og fik der førstehåndskendskab til de ødelæggende virkninger, det har, når de mest grundlæggende menneskerettigheder mangler. Som teenager rejste hun rundt i hele Europa. Under sine studier og rejser så hun yderligere diskrimination, og hun indså, at spørgsmålet om overtrædelser af menneskerettighederne rakte langt ud over hendes eget lands grænser. Shuttleworth blev klar over, at undervisning er den langsigtede løsning, der kan forbedre forholdene, og tog sin doktorgrad i Educational Leadership and Change fra Fielding Graduate University.

Hun var mor til to dejlige børn og stolt bedstemor, da hun i 1998 etablerede sin første almennyttige organisation og privatskole i Los Angeles. Tre år senere, i 2001, blev den almennyttige organisation, Unge for Menneskerettigheder Internationalt (Youth for Human Right International – YHRI) stiftet. Formålet med YHRI er at undervise unge i menneskerettigheder – specielt De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

For hurtigt at udvide organisationen og nå unge i hele verden samarbejdede hun med ligesindede personer, grupper og organisationer – både lokalt, nationalt, og internationalt. Organisationen har nu hundredvis af grupper og lokalafdelinger i ca. 100 lande rundt om i verden.

Da hun tror på, at man bør møde mennesker i deres egne lande og selv se de problemer, de møder, og opmuntre dem i deres indsats, tog hun verden rundt i 2004 og 2010 og besøgte i alt ca. 70 lande. Der blev holdt møder med store personligheder, som konger, præsidenter, statsministre og embedsmænd fra De Forenede Nationer. Borgmesteren i Los Angeles udnævnte d. 1. oktober til at være Unge for Menneskerettigheders Dag for Los Angeles, og andre borgmestre har fulgt hans eksempel. Mary Shuttleworth var produktionsleder på musikvideoen UNITED, der har fået mange priser, og siden også på håndbogen UNITED for Menneskerettigheder og på anden litteratur.

Hendes bestræbelser på at fremme menneskerettighedssagen er blevet dækket af lokale, nationale og internationale medier, herunder radio, aviser og tv. Gennem hendes indsats er hun nået ud til millioner af mennesker på tværs af kulturelle og geografiske grænser og har inspireret til lederskab gennem uddannelse.

Michele Kirkland
Direktør for
Unge for Menneskerettigheder Internationalt

Michele Kirkland er direktør for Unge for Menneskerettigheder Internationalt (YHRI) Michele har arbejdet sammen med Mary Shuttleworth, grundlægger og præsident for YHRI, siden organisationen blev grundlagt i 2001. Hun har fulgt Mary Shuttleworth på rejser til FN’s hovedkvarter i New York, Indonesien, Sydafrika, Tyskland, Den Demokratiske Republik Congo, USA, Marokko, Schweiz, Kenya og mange andre lande og har hjulpet hende i hendes arbejde med lærere, humanister og regeringsledere for at fremme undervisningen i menneskerettigheder.

Michele har engageret unge mennesker fra alle samfundslag i sin egenskab af lærer og faglig vejleder i over 20 år. Hun var redaktør og ledende forfatter til YHRI’s lærervejledning, der nu bruges i hele verden til at undervise i de 30 menneskerettigheder i klasseværelser og i ungdomsgrupper.