De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne

16. Ægteskab og familie. Alle voksne har ret til at gifte sig og skabe en familie, hvis de har lyst til det. Mænd og kvinder har samme rettigheder, uanset om de er gift eller skilt.

17. Retten til dine egne ting. Alle har ret til at eje ting eller dele dem. Ingen bør tage vores ting fra os uden god grund.

18. Tankefrihed. Vi har alle ret til at tro, hvad vi vil, til at have en religion eller ændre den, hvis vi ønsker det.

19. Ytringsfrihed. Vi har alle ret til selv at tage stilling, tænke hvad vi vil, sige hvad vi mener og til at dele vores ideer med andre.

20. Retten til offentligt at forsamle sig. Vi har alle ret til at mødes med vores venner og til at arbejde fredeligt sammen om at forsvare vores rettigheder. Ingen kan tvinge os til at gå med i en gruppe, hvis vi ikke selv har lyst.

21. Retten til demokrati. Vi har alle ret til at deltage i vores lands styre. Alle voksne bør have ret til at vælge deres egne ledere.

22. Social tryghed. Vi har alle ret til en bolig, som vi har råd til, medicin, uddannelse, børnepasning, penge nok at leve for og lægehjælp, hvis vi er syge eller gamle.

23. De arbejdendes rettigheder. Alle voksne har ret til at udføre et arbejde, få en rimelig løn for deres arbejde og til at være med i en fagforening.

24. Retten til fritid. Vi har alle ret til at holde fri fra arbejdet og slappe af.

25. Mad og husly til alle. Vi har alle ret til et godt liv. Mødre og børn, gamle mennesker, arbejdsløse eller handikappede, alle har ret til omsorg.

26. Retten til uddannelse. Uddannelse er en ret. Grundskolen bør være gratis. Vi bør lære om de Forenede Nationer og hvordan man kommer godt ud af det med andre. Vores forældre kan vælge, hvad vi skal lære.

27. Copyright. Ophavsret er en speciel lov, som beskytter ens egne kunstværker og tekster. Andre kan ikke kopiere disse uden tilladelse. Vi har alle ret til vores egen livsstil og til at nyde alt det gode, som vi kan få ud af kunst, videnskab og lærdom.

28. En retfærdig og fri verden. Der skal være en samfundsorden, hvor vi alle kan nyde godt af rettigheder og friheder i vores eget land og i hele verden.

29. Ansvar. Vi er forpligtigede over for andre mennesker og bør beskytte deres rettigheder og friheder.

30. Ingen kan tage dine menneskerettigheder fra dig.