De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne

Forenklet udgave
Denne forenklede udgave af de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er blevet fremstillet specielt til unge.

1. Vi er alle født frie og lige. Vi er alle født frie. Alle har vi vores egne tanker og ideer. Vi bør alle blive behandlet på samme måde.

2. Gør ikke forskel på folk. Disse rettigheder tilhører alle, uanset hvor forskellige vi er.

3. Retten til liv. Vi har alle ret til at leve i frihed og sikkerhed.

4. Intet slaveri. Ingen har ret til at gøre os til slaver. Vi kan ikke gøre nogen til vores slave. 

5. Ingen tortur. Der er ingen, som har ret til at gøre os fortræd eller torturere os. 

6. Du har rettigheder, uanset hvor du er. Jeg er en person, ligesom du er! 

7. Vi er alle lige for loven. Loven er den samme for alle. Den skal behandle os alle ordentligt. 

8. Dine menneskerettigheder er beskyttet af loven. Vi kan alle bede domstolene om at hjælpe os, når vi ikke bliver retfærdigt behandlet.

9. Ingen uretmæssige tilbageholdelser. Ingen har ret til at sætte os i fængsel uden god grund og beholde os der, eller smide os ud af vort eget land.

10. Retten til at få sin sag prøvet. Hvis vi bliver stillet for en dommer, bør det ske offentligt. Ingen bør få lov til at fortælle dem der leder retssagen, hvad de skal gøre.  

11. Vi er uskyldige, indtil andet er bevist Ingen bør få skylden for at have gjort noget, før det er bevist. Når folk siger, vi har gjort noget forkert, har vi ret til at vise, at det ikke er sandt. 

12. Retten til et privatliv. Ingen bør forsøge at skade vores omdømme. Ingen har ret til at trænge ind i vores hjem, åbne vores breve eller genere os eller vores familie, uden at der er god grund til det. 

13. Bevægelsesfrihed. Vi har alle ret til at tage hen, hvor vi vil i vores eget land og til at rejse, som vi vil. 

14. Retten til at søge et sikkert sted at bo. Hvis vi er bange for, at blive udsat for noget slemt i vores eget land, har vi ret til at flygte til et andet land for at komme i sikkerhed.

15. Retten til en nationalitet. Vi har alle ret til at tilhøre et land.