Komitéen for Barnets Rettigheder anser undervisning i menneskerettigheder
for at være en topprioritet

Da det anslås, at 1,2 millioner børn hvert år sælges til arbejdsudnyttelse eller sexslaveri, der er over 300.000 børnesoldater – nogle så unge som 8, og 115 millioner folkeskolebørn nægtes nogen formel uddannelse overhovedet, er det internationale samfund nødt til at blive langt mere effektivt for at sikre de grundlæggende menneskerettigheder, som børn har krav på. Da det erkendte dette behov, vedtog FN Konventionen om barnets rettigheder i november 1989, og oprettede i 1991 Komitéen for Barnets Rettigheder under FN’s Menneskerettighedskommission i Genève, for at overvåge konventionens gennemførelse.

For at give børnene selv en stemme i deres egen fremtid, besluttede Komitéen i år at afsætte dens årlige ”Dag til almindelig diskussion”, den 15 september 2006, til emnet ”Tal, Deltag og Beslut – barnets ret til at blive hørt”, hvor 33 børn og teenagere blev inviteret til at deltage.

Angelo Kreuzberger, der repræsenterer den østrigske afdeling af Unge for Menneskerettigheder Internationalt, ankom til Palais Wilson, hjemsted for FN’s højkommissær for menneskerettigheder, i Genève.

Han foretog sin præsentation til 200 komitémedlemmer, NGO (ikke-statslig organisation) repræsentanter og de andre unge, der deltog i programmet.

Angelo’s budskab var enkelt – hvis vi mener det alvorligt med at give børn deres rettigheder, er det første skridt nødt til at være uddannelse, da ingen rigtig kan få, hvad han eller hun ikke forstår.

Siden starten i 2001 har Unge for Menneskerettigheder Internationalt arbejdet på at gennemføre uddannelse i universelle menneskerettigheder for unge over hele verden, inspireret af udtalelsen fra L. Ron Hubbard: ”Vi må gøre menneskerettigheder til virkelighed, ikke en idealistisk drøm.” Og for at gøre dette muligt har de udviklet undervisningsmaterialer, der hjælper unge med at forstå deres rettigheder og ansvar.

Som en del af dette program, skabte Unge for Menneskerettigheder Internationalt i år 30 kortfilm i samarbejde med menneskerettighedsafdelingen i Church of Scientology International. Hver film er under et minut lang, og hver illustrerer en af de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

Højdepunktet i Angelos tale var hans præsentation af flere af disse film, som blev skabt som public service-meddelelser, der skulle vises på tv-stationer.

Men lige så meget som Angelo er overbevist om værdien af disse PSA’er, der er blevet stillet til rådighed på 17 sprog, blev han overrasket og glad for hvor godt de blev modtaget af deltagerne.

Efter sin tale blev han ikke alene kontaktet af en lang række landedelegerede, ungdomsorganisationer og NGO’er, der ønsker at bruge disse film i deres egne programmer, men ved slutningen af den årlige ”Dag til almindelig diskussion” opførte observatørerne (dem, der er udpeget til at rapportere om kommissionens resultater) uddannelse i menneskerettigheder som deres topprioritet.

For mere information om Unge for Menneskerettigheder Internationalt og deres undervisningsmateriale, eller for at se Menneskerettigheds PSA’er online, besøg www.youthforhumanrights.org

Unge for Menneskerettigheder Internationalt og Menneskerettighedsafdelingen i Church of Scientology International har produceret 30 public service-meddelelser (PSA’er) på 17 sprog for at uddanne folk i alle aldre om deres menneskerettigheder og ansvar. Klik her for at se PSA’erne