Unge for Menneskerettigheder Internationalt Verdensturnéen 2009

Hvor begynder de universelle rettigheder, når alt kommer til alt?

”I det små, tæt på hjemmet – så nært og småt, at det ikke kan ses på noget verdenskort. Og dog udgør de individets verden; hans nabolag; den skole eller læreanstalt han går på; fabrikken, landbruget eller det kontor, hvor han arbejder. Det er de steder, hvor hver mand, kvinde og hvert barn søger lige ret, samme muligheder, samme værdighed og uden forskelsbehandling. Med mindre disse rettigheder er meningsfulde sådanne steder, har de meget lidt mening alle andre steder.”
– Fru Eleanor Roosevelt

Til ære for 60-årsdagen for FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, vil vi kloden rundt i vores sjette årlige Verdensturné, for at fejre det fremragende arbejde, der er blevet gjort, og inspirere til yderligere formidling, fremme og læsning af dette vigtige dokument i pædagogiske institutioner rundt om i verden.

Formålet med Unge for Menneskerettigheder Internationalt er at undervise unge i menneskerettigheder – specielt De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne – og inspirere dem til at blive værdifulde fortalere for tolerance og fred.

YHRI Verdensturnéer i 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 rejste til næsten 70 lande, der præsenterer vores undervisning i menneskerettighedsprogrammer til statsoverhoveder, ledere og pædagoger samt unge på universiteter, skoler, hospitaler, i ungdomsfængsler og på børnehjem.

YHRI’s verdensturné i 2008 gik Jorden rundt gennem Haiti, Venezuela, Marokko, Nigeria, Kenya, Ægypten, Pakistan og Taiwan. Medierne fulgte med og fortalte historien om de honoratiores, embedsmænd, religiøse og lokale ledere og unge, som de besøgte. Der blev skabt nye venskaber og opbygget et samarbejde for at få undervisningen i menneskerettigheder op på et helt nyt niveau.

Til dato har disse turnéer berørt millioner af menneskers liv, gennem direkte møder og gennem mediernes dækning af vores aktiviteter. YHRI har for tiden godt 180 lokalafdelinger og -grupper rundt om i verden, og der er gang i undervisningsprojekter fra YHRI i lande som Australien, Canada, Danmark, Ghana, Guyana, Indien, Japan, Libyen, Marokko, Puerto Rico, Sydafrika, Uganda og USA. Det er faktisk tid til at fejre vores resultater og finde kræfter til det arbejde, der kommer.

YHRI Verdensturné 2009 vil omfatte Argentina, Australien, Barbados, Colombia, Jordan, Mexico, Rusland, Sydafrika, Schweiz, Timor-Leste, Uganda og USA. Møder med honoratiores og ledere samt lokale arrangementer vil blive afholdt i alle lande. Derudover vil vores aktiviteter blive optaget på video og i billeder for yderligere at fremme turen.