Filippinerne tager imod Unge for Menneskerettigheder Internationals undervisningskampagne

Unge for Menneskerettigheder Internationalt giver en lektion i menneskerettigheder til en lokal skole.

Da de nærmede sig afslutningen af deres 2006 verdensturné, rejste Unge for Menneskerettigheder Internationalt til Filippinerne, hvor de mødtes med pædagoger og civile og lokale ledere, der antog gruppens målsætning om at gøre menneskerettighederne til en global realitet.

Menneskerettigheder er et vitalt spørgsmål i Filippinerne, hvor millioner af mennesker lever i byers slumkvarterer der mangler kloakanlæg og vand, mange er ofre for sexhandel, og fattigdom tvinger alt for ofte børn ind på arbejdsmarkedet.

Ved deres første besøg i dette land præsenterede Unge for Menneske-rettigheder Internationalt deres undervisningsprogram om menneskerettighederne til medlemmer af justitsministeriet, generalsekretær for UNESCO Filippinerne, Den Nationale Kommission om den filippinske kvindes rolle, og Childhope Asien. De har også demonstreret deres menneskerettigheder i læseplaner med en lektion præsenteret på en lokal skole og uddannet offentligheden i programmet via tv-dækning.

Unge for Menneskerettigheder Internationalt er en uafhængig, almennyttig organisation med hovedsæde i Los Angeles. Den blev grundlagt i 2001, i samarbejde med den Internationale Scientologi Kirkes afdeling for menneskerettigheder.

Formålet med YHRI er at oplyse unge mennesker om Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, så de bliver værdifulde fortalere for tolerance og fred.

Deres besøg på Filippinerne er en del af deres tredje årlige verdensturné. Med en uddannelse i menneskerettighedsprogrammet, skabt i samarbejde med den Internationale Scientologi Kirke, udfører de det i 1948 givne mandat af FN, for Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, der opfordrer alle medlemslande til ”at sørge for at det bliver formidlet, fremlagt, læst og forklaret hovedsagelig i skoler og andre uddannelsesinstitutioner, uden forskelle baseret på den politiske status i lande eller territorier.”