Unge for Menneskerettigheder Internationalt lancerer lederskabs-konkurrence for gymnasier

Tim Bowles og Jay Yarsiah leverer et menneskerettigheds-foredrag i Liberia.
Undervisning i menneskerettigheder er et afgørende element i Liberias genopbygning efter konflikter. Uden kendskab til sådanne grundlæggende frihedsrettigheder, udsættes vores ungdom for en gentagelse af udnyttelserne og grusomhederne fra krigsårene. Derfor har Unge for Menneskerettigheder Internationalt (YHRI) arbejdet med sine lokale afdelingsledere siden 2006, for at skabe enighed om og støtte til at undervise landets ungdom i deres grundlæggende menneskerettigheder og ansvar, som det er indeholdt i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

Studerende der arbejder i Liberia.
YHRI direktør og amerikansk advokat Tim Bowles vendte for nylig tilbage til Monrovia for at starte organisationens anden årlige Menneskerettigheds lederskabs-konkurrence blandt områdets gymnasier. I lighed med sidste års vellykkede konkurrence, er målet ikke kun at informere de unge om eksistensen af sådanne rettigheder og pligter, men også at uddanne og sætte dem i stand til at være effektive ledere i opbakningen af menneskerettigheder. Derfor afsluttede Mr. Bowles sammen med YHRI Liberia projektkoordinatorer Joseph Jay Yarsiah, Teewon Dolopei og Boersen Hinneh, den 27. marts 2008 tre dage med workshops med deltagende studerende fra fire gymnasier i Monrovia området: Cathedral (sidste års vinder), Tubman, Lutheran and Global Cares Academy.

”Disse møder introducerede de studerende til grundlæggende ledelsesprincipper og formål samt uddannede dem i præsentationen af undervisning i menneskerettigheder for deres jævnaldrende,” sagde Mr. Bowles. ”De studerende er nu opdelt i to koalitionshold, hvert med medlemmer fra alle skolerne. I løbet af juni vil de to hold hver afholde menneskerettighedspræsentationer for tolv andre skoler i henholdsvis Bushrod Island og Monrovia proper-Paynesville områderne.”

”Hvert hold valgte et bestemt spørgsmål om menneskerettighederne til forskning og fremme i løbet af deres arrangementer. Hold A valgte spørgsmålet om voldtægt og anden vold mod kvinder og Hold B valgte diskrimination, der fokuserer på religiøs intolerance,” forklarede Mr. Yarsiah. ”Det forventes ikke blot at de studerende samler konsensussynspunkter om problemerne og løsninger på disse emner fra de unge mennesker, de når i skolerne, men også fra meningsdannere på lokalt og nationalt plan og andre medlemmer fra offentligheden.”

”Holdene er også begyndt at uddanne sig i at dokumentere deres kommende arbejde med fotografier og video, og det forventes, at de forbereder og præsenterer deres arbejde ved et afsluttende arrangement i juli måned, som skal vurderes af ledere blandt universitetsstuderende,” tilføjede Mr. Dolopei. ”Sidste års konkurrence havde besøg af arbejdsminister Kofi Woods, daværende justitsminister Frances Johnson-Morris og vicepræsidentens stabschef Sam Stevquoah, der alle støttede de studerendes indsats. Mr. Bowles vil vende tilbage til arrangementet kommende juli.”

”Vi håber, at dette initiativ vil hjælpe Liberia til at blive en innovativ pioner i gennemførelsen af undervisning i menneskerettigheder over hele landet,” sagde Mr. Bowles. ”Ingen nation, intet kontinent kan udrette noget, der er noget værd, uden en effektiv ledelse. Som vi så med vedtagelsen af den sydafrikanske apartheid i 1990’erne, kan stærke ledere som Nelson Mandela og hans African National Congress kollegaer overvinde tilsyneladende umulige odds. Håbet om tusindvis af andre effektive visionære ledere for at færdiggøre arbejdet for et retfærdigt og fredeligt Afrika – inklusive Liberia – ligger hos de unge. Vi skal gøre det muligt for dem at skabe en fremtid med retfærdighed gennem undervisning i menneskerettigheder og lederuddannelse fra en tidlig alder.”