NetAid Global Action Awards

På grund af hendes aktive arbejde på menneskerettighedsområdet siden hun var 16 år gammel i 2001 blev Claire Kevitt, Ungdomsformand for Unge for Menneskerettigheder Internationalt, udnævnt til en af dommerne til det prestigefyldte 2006/2007 NetAid Global Action Awards-arrangement, der finder sted i New York City i maj.

NetAid Global Action Awards belønner gymnasieelever i USA, som har tilrettelagt og ledet et projekt, der har påvirket folk i fattige lande, eller øgede bevidstheden om den globale fattigdom i deres eget lokalsamfund. De belønner unge mennesker, der har udvist stor lederskab på områder som forebyggelse af HIV/AIDS, afhjælpning af sult og forbedring af muligheden for uddannelse. Dommerne gennemgår ansøgerne på baggrund af opfindsomhed, samarbejde, ledelse, inspiration og virkningen af deres handlinger og prismodtagerne tildeles $5.000 til gymnasiet eller et velgørende formål efter deres eget valg.

Claire vil have æren af at sidde i dommerpanel med James F. Hoge, Jr. (næstformand for Human Rights Watch), nobelprismodtager Ellie Weisel og andre højt ansete menneskerettighedsaktivister.

Claires arbejde for menneskerettigheder med Unge for Menneskerettigheder Internationalt har ført hende til England, Sydkorea, Indien, til Capitol Hill i Washington, D.C. og De Forenede Nationer i New York, hvor hun har talt om ungdommens rolle i at forøge bevidstheden om menneskerettigheder. Hun har desuden været formand på ungdomstopmøder og ledet diskussionspaneler.