Studerende fremlægger rapporter om menneskerettighedskrænkelser i krigstid og deres følger

YHRI’s direktør for International Development, Tim Bowles, og vestafrikansk programdirektør, Jay Yarsiah, afsluttede en firedages konference i Freetown i dag. Dette var i samarbejde med Foundation for International Dignity (FIND), Sierra Leone programdirektør David Mondesila, om YHRI’s første konkurrence for ledere af menneskerettighedsgrupper for landets skoleelever.

Onsdag den 11. juli afholdt Tim en workshop på FINDs kontorer i Sierra Leone for elevrådsmedlemmer fra tre gymnasier i området. Workshoppen omhandlede unges lederskab, og hvordan man holder offentlige taler. Næste dag afleverede medlemmerne af menneskerettighedsklubben fra de konkurrerende skoler deres afhandlinger om den aktuelle tilstand i de samfund, der er hårdest ramt af krigens krænkelser af menneskerettighederne. Prince of Wales Secondary School fremlagde en afhandling om tilstandene og behovet for forandring i det krigshærgede samfund. Regeringens program for de tekniske skoler fokuserede på ofrene for voldtægt og tortur. Det vindende hold fra Freetown Secondary School for piger rapporterede om tilstanden og udsigterne for tidligere soldater og især børnesoldater. Blandt gæstetalerne var fr. Shellac Sonny Davies, administrerende direktør for Sierra Leone Association of NGO’s (SLANGO).

I en repræsentativ udtalelse ved afslutningen af forummet, skrev en elev: ”Jeg har lært en masse siden starten af dette program ... Jeg lover som børne-aktivist, at jeg vil videregive budskabet til dem, der ikke var så heldige at være en del af dette uddannelsesprogram. Jeg har brug for, at YHRI hjælper os med at bevidstgøre vores forældre, værger og venner, der bor i provinsen, så de også kommer til at kende deres grundlæggende menneskerettigheder og praktisere dem.”