Konference afholdt om menneskehandel og bortførelser af børn

Preventing Abuse Conference on Human Trafficking and Child Abduction (konference om forhindring af krænkelser angående menneskehandel og bortførelse af børn) blev ledet af Cedars kulturelle og uddannelsesmæssige stiftelse på Sheraton Universal Hotel den 13. november 2006.

Amerikas indenrigsministeriums senior rådgiver for menneskehandel, Laura J. Lederer, udførte en medrivende præsentation. Mary Shuttleworth, formand for Det Internationale Institut for Menneskerettigheder gav Lederer et eksemplar af Unge for Menneskerettigheders ”30 rettigheder. 30 annoncer.”-video, der billedligt viser Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Til stede var også Los Angeles kommissæren for Kvinders Status, Anne Dunn, og Bilateral Safety Corridor Coalition Founder, Marissa Ugarte.

Andre foredragsholdere på konferencen var J. Stephen Tidwell, viceformand for Federal Bureau of Investigation; Original Movies, Lifetime Entertainment Services, Arturo Interian; og National Consultant for Trafficking Survivor Services, Frelsens Hær, Michael A. Smith.

Konferencen, der var arrangeret af Tony Nassif, forøgede bevidstheden om den ulovlige multibillion dollar og umenneskelige handel med børn, kvinder og mænd både nationalt og internationalt. Repræsentanter fra statslige, religiøse, samfunds- og ungdomsgrupper sluttede sig sammen om at sætte en stopper for denne afskyelige forbrydelse.